การอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบสามใบมีความซับซ้อนมากกว่าการอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบหนึ่งใบ เนื่องจากมีการเพิ่มตำแหน่งและลำดับของไพ่ทาโร่ต์เข้ามาด้วย ทำให้การตีความในการอ่านไพ่ทาโร่ต์มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่นั่นก็ทำให้คำตอบที่ได้มีมิติ มีความซับซ้อน มีความละเอียดและแม่นยำมากขึ้น

วิธีการอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบสามใบในเบื้องต้นจะเหมือนกับการอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบหนึ่งใบ แต่แตกต่างกันตรงที่ต้องเลือกไพ่ทาโร่ต์สามใบแล้วอ่านเรียงตามลำดับของไพ่ให้สอดคล้องกัน สำหรับตำแหน่งของการอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบสามใบนั้นสามารถกำหนดขึ้นมาเองหรือใช้ตำแหน่งที่พบเห็นประจำก็ได้ เช่น

ตำแหน่งที่ 1 แทนตัวตนของเรา ปัจจุบันของเรา

ตำแหน่งที่ 2 แทนสิ่งที่กำลังจะเข้ามา อาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย

ตำแหน่งที่ 3 แทนบทสรุปของเรื่องที่เกิดขึ้น

ตำแหน่งและความหมายอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ดู เช่น

ตำแหน่งที่ 1 แทนอดีต

ตำแหน่งที่ 2 แทนปัจจุบัน

ตำแหน่งที่ 3 แทนอนาคต

การอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบสามใบจะมีการตีความเป็นเรื่องราวโดยความหมายของไพ่จะแปรผันไปกับตำแหน่งของไพ่ เช่นหากไพ่ Ace of Wands อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งอาจจะตีความได้ว่า “คุณกำลังมีไฟในและปรารถนาที่จะทำโปรเจ็คใหม่ๆ” แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็อาจจะตีความได้ว่า “ให้มองหาโปรเจ็คใหม่ๆ ทำดีกว่า” ทั้งนี้การตีความจากไพ่ทาโร่ต์สามใบนั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝน ความเข้าใจ การจินตนาการและการเชื่อมโยงในหลายมิติพอสมควร แต่การตีความนั้นก็เหมือนกับเรื่องสั้นที่สามารถสรุปได้ในเวลาอันสั้น เช่น

สามารถตีความได้ว่า

ตัวตนของคุณ Seven of Cups แปลว่า “มีสิ่งที่อยากได้มากมาย”

สิ่งที่กำลังเข้ามา Four of Cups  แปลว่า “มีข้อเสนอหยิบยื่นเข้ามาให้แต่คุณไม่สนใจ”

บทสรุป The Sun แปลว่า “ความสว่าง สดใส มีความสุข”

ไพ่ทั้งสามใบนี้เมื่ออ่านรวมกันจะได้ความหมายว่า “คุณมีสิ่งที่อยากได้มากมายและมีข้อเสนอต่างๆ เข้ามาแต่คุณก็ไม่สนใจแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่เสียดายเพราะคุณมีความสุขดีอยู่แล้ว คุณสามารถเป็นเจ้าของสิ่งที่อยากได้ทุกอย่างที่ต้องการไม่จำเป็นต้องเลือก”

อีกหนึ่งตัวอย่าง

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น Seven of Swords แปลว่า “คุณกำลังถูกฉกฉวยหรือไปฉกฉวยผู้อื่น”

• ตัวช่วย Justice แปลว่า “เรื่องนี้อาจจะถึงโรงถึงศาลต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรม”

• บทสรุป Six of Wands แปลว่า “คุณรับชัยชนะและการยอมรับ”

ไพ่ทั้งสามใบจึงแปลรวมกันได้ว่า “คุณกำลังถูกละเมิดผลงานหรือขโมยผลงานซึ่งเรื่องนี้จะต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายเป็นคดีความแต่สุดท้ายคุณจะชนะได้เป็นที่ยอมรับ”

นี่เป็นตัวอย่างและวิธีการเบื้องต้นของการอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบสามใบ จะเห็นว่าคำตอบจะมีความซับซ้อนมากกว่าการอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบหนึ่งใบมาก การอ่านไพ่ทาโร่ต์หากขาดประสบการณ์และสมาธิก็จะไม่สามารถอ่านไพ่ที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้ จากพื้นฐานการอ่านไพ่ทาโร่ต์แบบสามใบเราสามารถนำมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านไพ่ทาโร่ต์ในรูปแบบต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะมีจำนวนไพ่ที่สุ่มจับมากกว่า ความหมายและตำแหน่งที่มากกว่า