Short Tarot Meaning ความหมายไพ่ทาไร่ต์อย่างสั้นเป็นการสรุปความหมายของไพ่ทาโร่ต์จากประสบการณ์
การวาดไพ่ทาโร่ต์ของนักวาดไพ่ทาไร่ต์จากเพจ Stray Cat Tarot เพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจต่อความหมายหลักของไพ่แต่ละใบ ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมรอบด้าน เพราะความหมายเชิงขยายนั้นมีความลึกและซับซ้อนมาก นอกจากนี้การตีความจากประสบการ์ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกัน

ดังนั้นหากการตีความนี้จะคลาดเคลื่อนไปจากความเข้าใจของแต่ละคนบ้างก็ต้องขอยกให้เป็นบทความจากประสบการณ์ของผู้เขียน แต่ถึงอย่างไรความหมายแบบสรุปนี้ก็มีสามารถใช้เป็น “คำสำคัญ” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในความตีความของไพ่ทาไร่ต์ในเชิงลึกได้ และหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาศาสตร์ของไพ่ทาโร่ต์ต่อไป


ผู้เขียน : คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์