สั่งซื้อผ่านช่องทาง

( คลิกที่ไอค่อนเพื่อเข้าสู่หน้าร้าน )

เงื่อนไขการซื้อสินค้า

1.สินค้าผลิตภายในประเทศไทย จัดพิมพ์ในโรงพิมพ์ “ภาพพิมพ์” ที่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออกและประสบการณ์สิ่งพิมพ์กว่า 40 ปีสินค้าจึงมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล แต่ถึงอย่างไรการผลิตก็อาจมีข้อผิดพลาดได้ 3-5% ตามมาตรฐานสากล

2.หากสินค้ามีการชำรุดอย่างชัดเจนจากการผลิตสามารถส่งรูปถ่ายสินค้ามายืนยันเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้โดยทางสำนักพิมพ์มะลิจะออกค่าส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ผู้ซื้อ

3.หากสินค้าชำรุดนั้นไม่มีความชัดเจนแล้วต้องการให้ทางสำนักพิมพ์มะลิตรวจสอบ ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้ากลับมาเพื่อตรวจสอบโดยรับผิดชอบค่าส่งเอง  เมื่อตรวจสอบแล้วทางสำนักพิมพ์มะลิจะส่งสินค้ากลับไปให้ผู้ซื้อโดยค่าส่งกลับทางสำนักพิมพ์มะลิจะเป็นผู้รับผิดชอบ

4.สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

5.การขอคืนสินค้าผู้ซื้อต้องส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้า โดยสำนักพิมพ์มะลิจะหักค่าธรรมเนียม 20% จากราคาสินค้าโดยไม่ต่ำกว่า 100 บาท หากสินค้ามีการชำรุดที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต สำนักพิมพ์มะลิขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสินค้าทุกกรณี

6.ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเปลี่ยนและรับประกันสินค้า โดยสิทธิ์ขาดเป็นของสำนักพิมพ์มะลิแต่ผู้เดียว

Terms of purchase

1. Thailand-made products. The products are of international quality and standards because they are printed in the printing house "Parbpim Printing House" which has export quality standards and over 40 years of printing experience. However, according to international standards, production can have a 3-5 percent error.

2. If the product is clearly damaged during the manufacturing process, you can send a photo of the product to confirm your request for a replacement. The buyer will be charged a new shipping fee by Mali Publisher.

 

3. If the defective product is unclear and requires inspection by Mali Publisher, the buyer must return the product at his or her own expense. Mali Publishing will return the product to the buyer after it has been checked. Mali Publisher will be responsible for the return shipping fee.

4. The product can be exchanged within seven days of receipt.

5. To request a return, the buyer must return the item within 7 days of receiving it; to check the condition of the product, Mali Publishing will deduct a 20% fee from the product price, not less than 100 baht, if the product has a defect that was not caused by the production. Mali Publishing reserves the right to issue a refund in all cases.

6. We reserve the right to decide whether or not to replace or guarantee the product. Mali Publishing House is the sole owner of the exclusive rights.

 

EDIT : 5 MAY 2565