“ Cat A Card ” แมวมากมายลายเป็นไพ่ Poker

ทาสแมวห้ามพลาดกับชุดไพ่แมวกว่า 54 รูป ผลงานวาดของ คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์ ที่ตั้งใจวาดอย่างพิถีพิถัน และดำเนินการผลิตด้วยโรงพิมพ์ไพ่ที่ดีที่สุดของประเทศไทย โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต ทั้งกระดาษ ทั้งไดคัท ที่เนี๊ยบ และเรียบร้อยในระดับไพ่ที่ใช้ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่กว่าจะเป็นไพ่แมวชุด Cat a Card นี้ ศิลปินได้ทำการทดลอง ออกแบบ และแก้ไขรูปแมวบนไพ่ และได้วาดรูปมามากกว่า 100 รูป ซึ่งจะได้นำรูปมาใช้เพียงแค่ 54 รูป เท่านั้น

“ ในช่วงรูปแรก ๆ ผมวาดแมวในมุมก้ม เงย ด้านข้าง โดยเน้นแต่ช่วงหัวเป็นหลัก แต่แล้วก็พบว่าภาพไม่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงทำการโล๊ะรูปในมุมต่าง ๆ ออกให้เหลือแต่ ” มุมหน้าตรง ” เพื่อคงรูปแบบงานให้ต่อเนื่องเป็นเซ็ทเดียวกัน ”

“ เมื่อวาดรูปแมว ” มุมหน้าตรง ” มาเรื่อย ๆ เวลาผ่านไปซัก 2-3 เดือน ( สิงหาคม – ตุลาคม ) ผมพบว่า เทคนิคบางอย่างได้เกิดขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะตัว และวาดรูปได้แม่นยำสวยงามมากขึ้น ทำให้ผมตัดสินใจโล๊ะรูปในช่วงเดือนแรก ๆ ออกไปราว ๆ 20 รูป แล้วใช้รูปที่สวยงามที่สุดในช่วงหลังครับ ”

“ หลังเดือนตุลาคมเมื่อผมนำรูปที่วาดทั้งหมด 54 ใบมาจัดวางไพ่แล้วพบว่ามีความสวยงามดี แต่สัดส่วน และขนาดของหน้าแมวขนยาว และแมวขนสั้นมีความต่างกัน ทำให้ภาพมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เมื่อจัดวางลงบนไพ่แล้ว ทำให้ผมต้องโล๊ะรูปอีกครั้งหนึ่ง ( จำนวนราว 15 ใบ ) เน้นรูปที่มีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมวขนยาว ( แมวขนยาวหัวจะฟูกว่าแมวขนสั้น ทำให้หน้าดูเล็ก ) ”

พี่คณิตศาสตร์ ได้เล่าเรื่องการพัฒนารูปวาด ลำดับขั้นตอนความคิด แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของงานนี้ ว่าอยากจะให้ออกมาดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ทำของดีให้ทุกคนรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายให้กับผลงานชุดนี้

Cat a Card ไพ่แมวชุดนี้กำลังเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแบบ Pre Order ในราคาชุดละ 500 บาท และทุกชุดสามารถส่งรูปแมวที่บ้านมาให้วาดได้เป็นโปสการ์ดของขวัญ 1 รูป ( ขนาด 4 x 6 นิ้ว ) และทุกท่านที่สนใจสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ Cat a Card และสั่งจองได้ที่ Cat a Craft และ Mali Publishing