กลุ่มศิลปิน นักวาด นักเขียน ผู้เสนอผลงานศิลปะการออกแบบอย่างสร้างสรรค์มีประโยชน์

สำนักพิมพ์มะลิก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 (2010)
ให้บริการออกแบบและผลิตหนังสือครบวงจร
(ปัจจุบันมีผลงานออกแบบหนังสือและจัดพิมพ์หนังสือรวมมากกว่า 500 เล่ม)

พ.ศ. 2556 (2013)
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์มะลิ โดยมี น.ส. จิรวัสน์ จันทร์นวล และคุณคณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนร่วมกัน โดยมีที่ตั้งสำนักพิมพ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2557 (2014)
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)

พ.ศ. 2560 (2017)
ย้ายที่ตั้งสำนักพิมพ์มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงาน

2564 • Lunalapin Tarot
2563 • Stray Cat Tarot
2561 • คู่รักสะบัดบ๊อบ
2561 • นิทานนำบุญ “เวทย์มนต์”
2561 • นิทานนำบุญ “เรื่องของแมว”
2560 • พระราชาผู้เป็นที่รัก
2559 • กาตูนร์ระทม
2559 • TOGETHER
2559 • THINK
2558 • STEP on JAPAN Vol.1 OSAKA
2557 • JiNN the Black 2
2557 • JiNN the Black 1
2556 • Fine
2556 • 8 Cat stories
2555 • โลกของมะยม
2555 • วาดนอกกรอบคิดนอกกล่อง
2554 • “อุ่น อุ่น” Hearth Warming
2554 • “ละเลียด” Being Delicate
2553 • “Real Dream คู่ขนานของฝันและจริง

ผลงานดีเด่น

2561 • ออกแบบหนังสือชุดความจริงของความฝัน (The Truth of Dreams)
โครงการประกวดบทความจากเด็กนักเรียนทั่วประเทศไทย โดยบริษัท CP seven-eleven
2560 • พระราชาผู้เป็นที่รัก หนังสือนิทานนำบุญเล่มเล็กที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้เป็นที่ระลึก
ในงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน 8,000 เล่ม
2557 • จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ชุด “สวดธรรม” แจกจ่ายเป็นธรรมทานและให้ผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการพิมพ์หนังสือครั้งต่อไปจำนวน 30,000 เล่ม
2554 • รางวัลหนังสือดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
“ภาพประกอบหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ปี 2554” เรื่อง “หนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ”
เรื่องโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีมายด์
2554 • ภาพประกอบหนังสือนิทานภาพชุด “นิทานสีขาว”
เรื่องโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีมายด์
2553 • Art Director Animation ละครเทิดพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชมน์พรรษา 5 ธันวาคม 2552 “ศรัทธา ปาฏิหารย์”
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รางวัลโทรทัศน์ทองคำ
ครั้งที่ 24 ประจำปี 2553 สาขาละครเทิดพระเกียรติดีเด่นแห่งปี
2551 • หนังสือชุดสาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี 2551

สำนักพิมพ์มะลิ / MALI PUBLISHING
160/453 หมู่ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (+66)9 1515 0888
Email : [email protected]