พระราชาผู้เป็นที่รัก

“พระราชาผู้เป็นที่รัก” หนังสือนิทานเล่มเล็กๆ ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึก
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่องโดย นำบุญ นามเป็นบุญ
ภาพโดย คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์